Umbul Umbul

cetak umbul umbul

Umbul-umbul adalah bendera beraneka warna yang dipasang memanjang ke atas dan meruncing pada ujungnya, dipasang untuk memeriahkan suasana serta menarik perhatian Pada umumnya bendera jenis umbul umbu ini terpasang ditempat strategis yang dapat dilihat oleh banyak orang.Fungsi ubul umbul sebgai reklame media promosi iklan adalah fungsi utama dari bendera jenis ini Umbul umbul merupakan cara […]